The Wave - Bølgen (2015), Roar Uthaug (2024)

The Wave - Bølgen (2015), Roar Uthaug (1)Regie: Roar Uthaug | 104 minuten | actie, drama, thriller | Acteurs: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande, Fridtjov Såheim, Laila Goody, Arthur Berning, Herman Bernhoft, Eili Harboe, Silje Breivik, Håkon Moe, Tyra Holmen, Thomas Bo Larsen, Mette Agnete Horn, Lado Hadzic, Tom Larsen

‘The Wave’ (‘Bølgen’) is een Noorse actiethriller, een natuurrampenfilm in de trant van ‘The Impossible’, ‘Dantes Peak’ en ‘Twister’. Als je bekend bent met dit soort films, hebben de makers van ‘The Wave’ niet zo heel veel nieuws voor je in petto. Dat betekent echter niet dat je deze film direct maar moet skippen.

De Geirangerfjord in Noorwegen is een van ’s werelds mooiste plekken. Het prachtige blauwe water is omringd door steile bergen, met watervallen en adembenemende kliffen. Dit is de schijnbaar idyllische setting voor de film. Hoofdrolspeler Kristian Eikjord woont in Geiranger, hij is getrouwd met Idun en vader van twee kinderen, Julia en Sondre, maar bovenal is hij wetenschapper bij het geologische bureau in zijn dorp dat de veranderingen in de bergen nauwlettend in de gaten houdt. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat er door een aardverschuiving een tsunami ontstaat. Soortgelijke rampen kostten in het verleden al tientallen mensen het leven. Ondanks zijn liefde voor zijn vak is Kristian gezwicht voor een nieuwe baan in de grote stad en daarom moet hij en zijn gezin hun fijne huis met uitzicht op het Geirangerfjord verlaten. ‘The Wave’ begint als Kristian op het punt staat afscheid te nemen van zijn collega’s.

Maar natuurlijk vindt er juist die dag een afwijkende waarneming plaats: het grondwater op twee plekken is sterk gedaald. Aanvankelijk is Kristian de enige bij wie de alarmbellen gaan rinkelen. Zijn collega’s vinden het jammer dat hij vertrekt, maar merken wel op dat het prettig is dat ze nu niet alles meer driedubbel hoeven te checken. Controlfreak Kristian kan zijn taak echter niet loslaten en nog voor hij met de kinderen de veerpont oprijdt, maakt hij rechtsomkeert naar zijn oude werkgever. Hij probeert zijn baas ervan te overtuigen dat hij gelijk heeft – er is niet iets mis met het grondwater, maar met de sensoren – en ze gaan per helikopter op onderzoek uit. De twee kinderen, achtergelaten door vaderlief in de auto, hebben inmiddels contact gezocht met mams, die haar laatste diensten bij het enige toeristenhotel in Geiranger, draait. Wanneer uit het veldonderzoek blijkt dat Kristian wel gelijk heeft, weigert zijn baas alsnog alarm te slaan wegens onvoldoende bewijs. Op basis van deze metingen kunnen ze niet zomaar het toeristenseizoen verpesten. Wel krijgt Kristian zijn baas zover dat er nu 24-uurs-controle is en dat er twee medewerkers ter plekke verblijven.

Maar dan komt de nacht: Kristian gaat met zijn jonge dochter nog een nachtje in het leegstaande huis overnachten en puberzoon Sondre gaat in het hotel, waar Idun werkt, logeren. Kristians ex-collega’s op het bureau doen een griezelige ontdekking en dat is het begin van de échte actiefilm.

Het scenario van ‘The Wave’ bevat veel doelmatigheden: de wetenschapper die niet geloofd wordt, de echtgenote die bij een hotel werkt, de jonge – van haar ouders afhankelijke – dochter en de oudere zoon die juist net in de fase zit dat hij zich van zijn ouders losmaakt… Veel handelingen in het scenario doelen ook op de zaken die nog komen gaan. Als je ziet dat Kristian net een seconde te lang twijfelt voor hij werkgerelateerde mappen in de container gooit, wéét je gewoon dat hij ze later nodig heeft. Die elementen maken ‘The Wave’ net iets te voorspelbaar, maar feitelijk kan dat ook niet anders bij een film als dit.

Toch is er genoeg om van te genieten. Het tempo is prima, de acteurs zitten goed in hun rol en de setting is spectaculair. De special effects zijn heel behoorlijk en de spanning is – zeker naar het einde toe – nagelbijtend. En als je na afloop leest dat de berg Åkerneset in werkelijkheid continu gemonitord wordt, omdat het vrijwel zeker is dat er een moment komt waarop deze gaat verschuiven, maakt dat de film net wat urgenter.

Monica Meijer

Waardering: 3

Bioscooprelease: 26 mei 2016
DVD- en blu-ray-release: 30 september 2016

Tags: 3 sterren, actie, drama, filmrecensent | Monica Meijer, Imagine Filmfestival 2016, thriller

The Wave - Bølgen (2015), Roar Uthaug (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5493

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.